سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه روحیه بابل 
مدیر داخلی  
 
 
مدیر داخلی1374 ، 1375 
همکاری 
دائرة‌المعارف فقه اسلامی 
عضو شورای علمی موسوعه،  
1376/06/24 
ادامه دارد 
محقق ونویسنده، ارزیاب علمی 
همکاری 
دانشنامه امام خمینی (ره) در قم 
مدیر گروه فقه واصول 
1381/06/03 
ادامه دارد 
مدیریت، نویسنده مقالات، ارزیاب علمی 
همکاری 
محمع تقریب مذاهب اسلامی 
عضو شورای علمی موسوعه اصول فقه مقارن 
 
ادامه دارد 
نویسنده مقالات اصولی، ارزیاب علمی 
همکاری 
دانشنامه فقه مقارن جلد سوم (آیت الله العظمی مکارم شیرازی) 
عضو شورای علمی وارزیابی 
 
 
نویسنده، ارزیاب علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 
معاونت علمی دانشنامه فاطمی (فاز اول) 
 
 
شورای علمی،نگارش مقالات،ارزیاب علمی 
همکاری 
پژوهشکده دانشنامه نگاری-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
رئیس پژوهشکده 
 
ادامه دارد 
....و معاون علمی دانشنامه فقه وقران 
تدریس 
مدرسه فقهی امام باقر 
استاد 
1389/07/03 
ادامه دارد 
استاد خارج فقه تمهیدی و اصول، 
تدریس 
مرکزفقهی جامع علوم اسلامی 
استاد 
1390/06/18 
ادامه دارد 
استاد خارج فقه و تمهیدی خارج اصول  
تدریس 
آزاد؛مسجد امام زین العابدین ع وخان(آیت الله بروجردی) 
مدرس 
1380/06/17 
1390/03/11 
کفایتین، رسائل و فقه الحدیث 
تدریس 
مسجدامام زین العابدین؛ ساعت 7صبح 
استاد 
1390/06/30 
1394/03/10 
خارج اصول فقه وفقه جواهر 
تدریس 
آزاد 
استاد 
1392/06/25 
1394/03/07 
کتاب جواهرالکلام محقق نجفی ره 
تدریس 
مدرسه امام کاظم علیه السلام 
استاد 
1394/06/22 
ادامه دارد 
خارج فقه و اصول فقه- قطع و ظن 
تدریس 
مدرسه شهیدین- تخصصی فقه واصول 
استاد 
1394/06/14 
ادامه دارد 
خارج اصول- قطع 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
عضو گروه 
1395/02/03 
ادامه دارد 
گروه فقه واصول 
تدریس 
مرکز جامع 
استاد 
1396/06/01 
1397/03/03 
خارج فقه سیاسی امر به معروف 
تدریس 
مرکز تربیت پژوهشکر فقهی و.. 
استاد 
1396/08/01 
ادامه دارد 
فقه حکومتی 
همکاری 
دبیر همایش کتاب سال حوزه 
دوره 19و20و21 
1395/12/01 
ادامه دارد 
دبیر علمی  
تدریس 
حوزه امام کاظم علیه السلام 
استاد 
1397/06/11 
ادامه دارد 
فقه تربیتی، قواعد فقهی عام