سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه روحیه بابل 
مدیر داخلی  
 
 
مدیر داخلی1374 ، 1375 
همکاری 
دائرة‌المعارف فقه اسلامی 
نویسنده مقالات 
1376/06/24 
1392/06/07 
محقق ونویسنده، ارزیاب علمی 
همکاری 
دانشنامه فقه مقارن جلد سوم (آیت الله العظمی مکارم شیرازی) 
عضو شورای علمی وارزیابی 
 
 
نویسنده، ارزیاب علمی 
همکاری 
پژوهشکده دانشنامه نگاری-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
رئیس پژوهشکده 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
....و معاون علمی دانشنامه فقه وقران 
تدریس 
مدرسه فقهی امام باقر 
استاد 
1389/07/03 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
استاد خارج فقه تمهیدی و اصول، 
تدریس 
مرکزفقهی جامع علوم اسلامی 
استاد 
1390/06/18 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
استاد خارج فقه و تمهیدی خارج اصول  
تدریس 
آزاد؛مسجد امام زین العابدین ع وخان(آیت الله بروجردی) 
مدرس 
1380/06/17 
1390/03/11 
کفایتین، رسائل و فقه الحدیث 
تدریس 
مسجدامام زین العابدین؛ ساعت 7صبح 
استاد 
1390/06/30 
1394/03/10 
خارج اصول فقه وفقه جواهر 
تدریس 
آزاد 
استاد 
1392/06/25 
1394/03/07 
کتاب جواهرالکلام محقق نجفی ره 
تدریس 
مدرسه امام کاظم علیه السلام 
استاد 
1394/06/22 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
خارج فقه و اصول فقه- قطع و ظن 
تدریس 
مدرسه شهیدین- تخصصی فقه واصول 
استاد 
1394/06/14 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
خارج اصول- قطع 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
عضو گروه 
1395/02/03 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
گروه فقه واصول 
تدریس 
مرکز جامع 
استاد 
1396/06/01 
1397/03/03 
خارج فقه سیاسی امر به معروف 
تدریس 
مرکز تربیت پژوهشکر فقهی و.. 
استاد 
1396/08/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فقه حکومتی 
همکاری 
دبیر همایش کتاب سال حوزه 
دوره 19و20و21 
1395/12/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
دبیر علمی  
تدریس 
حوزه امام کاظم علیه السلام 
استاد 
1397/06/11 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فقه تربیتی، قواعد فقهی عام