بمناسبت ماه قرآن،اولین دانشنامه علوم قرآن
133 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان که بهار قران است ، به معرفی اجنالی اولین دانشنامه علوم قران می پردازیم:
این دانشنامه‌ها بخشی مربوط به برون‌قرآنی و بخشی از آن مربوط به درون‌قرآنی است. امروز موضوعات برون‌قرآنی را به نام علوم قرآن می‌شناسند؛ بنابراین اینگونه مباحث برای اولین برای در جهان شیعه به صورت مستقل و در قالب دانشنامه علوم قرآنی منتشر شدند

 این دانشنامه شامل مباحث علوم قرآن از جمله نزول و وحی، اعجاز، تحریف‌ناپذیری، محکم و متشابه، قرائات و سایر مباحث علوم قرآنی است که در مجموع در 2 جلد رونمایی شد و 3 جلد دیگر از آن در سالهای آینده منتشر خواهد شد.

 در سه جلد دیگر به مباحث تفسیری و میان‌رشته‌ای پرداخته‌ایم،  دو جلدی بعدی این دانشنامه شامل مباحث تفسیری از جمله تاریخ تفسیر، قواعد و مبانی تفسیری، رویکردها و روش‌های تفسیری، قواعد فهم تفسیر و سایر موضوعات مربوط به تفسیر و نیز مباحث مربوط به تاریخ و قواعد ترجمه و جلد آخر مرتبط با موضوعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم است.

با توجه به رویکرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که رویکرد موضوعی دارد، باعث شد در تألیف این دانشنامه در راستای تولید علم هم حرکت شود، بنابراین به نگارندگان و اساتید این دانشنامه اجازه نقد و بررسی سایر دیدگاه‌ها در زمینه علوم قرآنی را داده شد تا جایی که برخی دانشنامه‌های اسلامی که توسط مستشرقین تألیف شده بود مانند دانشنامه لیدن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این دانشنامه را پس از انتشار دانشنامه امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) منتشر نمود. آدرس سایت:  http://ency.iict.ac.ir/