فلسفه مجازات از نگاه امام خمینی،
190 بازدید
محل نشر: (مجموعه آثار کنگره کرامت انسان، جلد 2)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی