مقاله اماره دانشنامه اصول فقه مقارن
50 بازدید
محل نشر: (جلد 2 دانشنامه اصول فقه مقارن ؛مجمع تقریب بین مذاهب)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی