مقاله زندگی نامه حضرت فاطمه س ؛
98 بازدید
محل نشر: دانشنامه فاطمی(جلد 1 ؛پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی)
نقش: نویسنده
سال نشر: 93/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حضرت فاطمه س آخرین فرزند پیامبر اسلام ص از خدیجه س است که پس از قاسم، عبدالله (طیب و طاهر)، ام‌کلثوم، رقیه و زینب (ر.ک: ابن‌هشام، 1 / 122 ـ 123؛ ابن‌سعد، 1 / 133؛ صدوق، الخصال، 404)، و پنج سال پس از بعثت رسول خدا ص ، به دنیا آمد (کلینی، 1 / 458؛ اربلی، 2 / 76). ایشان دارای القاب فراوانی است، ازجمله: زهرا، صدیقه و بتول .. همة برادران و خواهران فاطمه س در زمان حیات رسول اکرم ص از دنیا رفتند (ابن‌سعد، 1 / 133؛ طبرسی، اعلام‌الوری، 1 / 275 ـ 276). پس از مرگ عبدالله، برخی از مشرکان، پیامبر ص را ابتر می‌خواندند. در برابر این طعنه، خداوند سورة کوثر را نازل کرد (واحدی، 306 ـ 307؛ سیوطی، الدرالمنثور، 6 / 401، 404)، که به گفتة برخی، مراد از آن، تکثیر اولاد پیامبر ص از طریق فاطمه س است (ر.ک: ابوالفتوح رازی، 20 / 428؛ فخر رازی، 32 / 313؛ طباطبائی، 20 / 370). بنا بر قول مشهور نزد شیعه، آن حضرت س در سوم جمادی‌الآخرة سال یازدهم هجرت به شهادت رسید (طوسی، مصباح‌المتهجد، 793؛ طبری امامی، 134). - ادامه مقاله