مقاله وصایای حضرت فاطمه س؛
187 بازدید
محل نشر: دانشنامه فاطمی(جلد 1 ؛پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 93/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در افزون بر بیست روایت، وصایای حضرت فاطمه س نقل شده است . علامه مجلسی دربارة برخی از وصایای ایشان، روایات را مستفیضه و مانند متواتر دانسته است (29 / 390). وصایای حضرت س به دو دستة شفاهی و مکتوب تقسیم می‌شود. در چند روایت، وصایای شفاهی حضرت فاطمه س پیش از شهادت نقل شده است. زمانی که ایشان از مرگ خود باخبر شد، به حضرت علی ع وصیتهایی کرد (فتال نیشابوری، 151؛ مجلسی، 43 / 191، 205، 218؛ 78 / 253، 256، 305، 390 ـ 391؛ 79 / 27). دربارة وصیت مکتوب ایشان چند روایت وجود دارد. کلینی (7 / 49) و طوسی (تهذیب‌الاحکام، 9 / 144 ـ 145)، به اسناد خود از ابوبصیر از امام‌باقر ع وصیت‌ مکتوب ایشان را نقل کرده‌اند. حضرت س این وصیت را مدتی پیش از شهادت بیان نموده و حضرت علی ع آن را نوشته است (طوسی، تهذیب‌الاحکام، 9 / 144 ـ 145؛ حر عاملی، 13 / 311). در وصایای مکتوب و شفاهی حضرت، مطالب گوناگونی ذکر شده است، ازجمله شهادت واقرار بر امور اعتقادی، شکایت از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار و غسل ودفن شبانه، سفارش دربارة فرزندان خود، وصیت مالی وصدقات ایشان، ساخت تابوت، انجام دادن برخی امور دینی. --- ادامه مقاله