مقاله علم حضرت فاطمه س؛ دانشنامه فاطمی
98 بازدید
محل نشر: دانشنامه فاطمی(جلد 1 ؛پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 93/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دربارة جایگاه علمی حضرت فاطمه س روایات متعددی وجود دارد (کلینی، 1 / 460؛ صدوق، الخصال، 65). ایشان افزون بر برخورداری از علم الهی ، به کسب دانش و معارف دینی از پدرش نیز اهتمام داشته است (ر.ک: کلینی، 1 / 64؛ ابن‌طاووس، 22؛ محدث نوری، 3 / 24). شأن علم و معارف نبوی نزد فاطمه س چنان بود که ارزش پوست شاخة خرمایی را که حدیثی بر آن نوشته شده بود، معادل دو فرزندش، حسن و حسین ع می‌دانست: «فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِنْدِی حَسَناً وَ حُسَیناً» (طبری امامی، 66؛ هیثمی، 8 / 169). با وجود عمر کوتاه حضرت فاطمه س به‌ویژه کم بودن مدت حیات ایشان پس از رحلت پیامبر ص و اغراض سیاسی حاکم بر آن دوران، احادیث و دعاهای متعددی از ایشان به یادگار مانده است (-مقالة دعاهای فاطمه س). جایگاه علمی و اهمیت احادیث ایشان از مضامین و معارف ژرف آن و روایت تعداد زیادی از زنان و مردان از صحابه دانسته می‌شود (ابن‌ابی‌شیبه کوفی، 8 / 353؛ طبرانی، 22 / 413 ـ 424؛ خزاز قمی، 193 ـ 200). در منابع اهل‌سنّت تصریح شده که فاطمه س از فضلای صحابه و از شاعران بلیغ بوده است (مناوی، 1 / 138). او و علی ع از حیث علم و معرفت، هم‌شأن یکدیگر معرفی شده‌اند (مجلسی، 43 / 58؛) - ادامة مقاله).