مقاله معاد (از نگاه حضرت فاطمه س)
204 بازدید
محل نشر: دانشنامه فاطمی(جلد 3 ؛پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی)
نقش: نویسنده
سال نشر: 93/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
، پس از نبی اکرم ص، حضرت فاطمه س نخستین معصومی است که به نکاتی مهم پیرامون مرگ و معاد، ضرورت معاد، مرگ و سکرات، سؤال قبر، برزخ و چگونگی حشر و قیامت اشاره کرده است. امکان معاد: از نگاه حضرت فاطمه س با توجه به برخورداری خداوند از حکمت و عدالت (ابن‌طاووس، 238)، وقوع معاد ثابت می شود و منکران آن، از قدرت خداوند غافل بوده یا آن را با تواناییهای خود مقایسه می‌کردند. افزون بر آنکه خداوند نمونه‌هایی از معاد را در همین دنیا ارائه داده و در قرآن نیز به آنها اشاره شده است؛ ازجمله زنده شدن کشتة بنی‌اسرائیل (بقره، 73)؛ زنده شدن پرندگان برای حضرت ابراهیم س (بقره، 260)؛ زنده شدن حضرت عُزَیر یا ارمیا پس از گذشت صد سال (بقره، 259)؛ زنده شدن هزاران انسانی که از بیم مرگ می‌گریختند و خداوند، همة آنان را قبض روح کرده بود (بقره، 243). چنان‌که در کنار آن، احادیث گوناگونی نیز، دربارة وقوع جهانِ پس از مرگ وجود دارد (ر.ک: مجلسی، 6 / 295 ـ 336؛ 7 / 1 ـ 54). اصل وقوع جهان پس از مرگ، در سخنان حضرت فاطمه س نیز، امری مسلّم تلقی و بیشتر به معرفی ابعاد آن توجه شده است؛ چنان‌که آن حضرت س با تعبیرهای گوناگون که برگرفته از آیات قرآنی است، از آن یاد می‌کند؛ ازجمله: روز قیامت و رستاخیز (انبیاء، 47؛ ابن‌طاووس، 205)؛ زنده شدن مردگان (حجر، 25؛ حج، 6؛ ابن‌طاووس، 239)؛ زمان بعثت و برانگیختن (حج، 7؛ ابن‌طاووس، 174)؛ نشر و گستردن (فاطر، 9؛ ابن‌طاووس، 174) و روز لقای پروردگار (یونس، 45؛ ابن‌طاووس، 252). از مجموع دیدگاههای آن حضرت پیرامون معاد، می‌توان به بحثهای گوناگونی چون ضرورت معاد، مرگ و برزخ، چگونگی حشر، نفخ صور، مواقف قیامت و بهشت و جهنم اشاره نمود (-- ادامة مقاله؛