قلمرو اختیارات ولی فقیه براساس نظر امام و..
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1396
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از ولایت فقیه در عصر غیبت و قلمرو اختیارات او از مباحث مهم و دارای کاربرد است. آنچه حائز اهمیت است تفکیک میان دو حوزه قلمرو اختیارات فقیه در عرصه اجرای احکام با قلمرو اختیارات وی در عرصه تقنین می باشد. در این مقاله سعی شده با تفکیک میان این دو عرصه، کلمات فقهاء و به ویژه امام خمینی(ره) و شهیدمصطفی خمینی(ره) ارائه گشته و دلائل ولوازم آن دو نقل وبررسی گردد. دراین میان دیدگاه شهیدمصطفی در ولایت عام و مقیّد فقهاء بررسی وتحلیل شده ونسبت آن با دیدگاه امام خمینی(ره) در ولایت مطلقه فقیه مشخص گردید. مقدمه بحث از ولایت فقیه در فقه اسلامی دارای سابقه ای بس طولانی است و در عبارات فقها با تعابیر مختلفی از جمله سلطان و حاکم اسلامی ونائب امام از آن تعبیر شده است و فقهایی مانند شیخ مفید(المقنعة،1413ص 810 و 812) و شیخ طوسی(الخلاف،1407،ج 1 ص 626؛ و ابوالصلاح حلبی(الکافی1403،ص 422 تا 425) و علامه حلی(تذکره،بی تا،ج1 ص592)و بسیاری از فقهای بنام در ضمن مباحث مختلف فقهی به بحث از آن پرداخته اند. در این میان جمعی از فقها به صورت جامع تری به بررسی این بحث همت گماشته اند مانند ملااحمد نراقی که در کتاب « عوائد الأيام »(1417،529 تا 560) به صورت مستوفی از آن بحث نموده است؛ همچنین محقق نجفی صاحب جواهر که در موارد متعدّدی به ولایت فقیه تصریح نموده و آن را امری مسلّم و ضروری خواندند(جواهرالکلام،1404، 15 ص422 و 16/178، 21/395 و 397، 22/195، 40/19) . مرحوم نائینی نیز در کتاب «تنبیه الامة» به بحث از قلمرو ولایت فقیه ونحوه حاکمیت او پرداخته است. آیت الله بروجردی نیز ضمن بررسی حکم نماز جمعه در عصر غیبت، با ارائه دلایل عقلی به اثبات اصل ولایت، برای فقیه پرداخته اند.........
آدرس اینترنتی