جوانان و روابط
209 بازدید
ناشر: مرکز مطالعات وپژوهش حوزه علمیه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
قلم سرنوشت در زندگى فردى و تحصیلات و شغل انسان امروزى، که جزئى کوچک در این خانواده ى بزرگ مى باشد، ارتباط با صدها نفر را رقم زده است. هر انسانى که در تکاپوى دست یابى به سعادت و خوش بختى است، باید هزینه ى بسیارى در چگونگى روابط خود در زندگى فردى و اجتماعى صرف نماید. امروزه ارتباط زن و شوهر، پدر و مادر با فرزندان و سایر اعضاى خانواده با یک دیگر و ارتباط آن ها با افراد پیرامون خود، دست خوش تغییرات زیادى شده و آنچه بیش تر از همه به خصوص در جامعه ى اسلامى، قابل توجه است، ارتباط زن و مرد نامحرم و به ویژه دختر وپسر در زندگی کنونی است