دائره المعارف فقه مقارن
104 بازدید
ناشر: مشارکت در نگارش، زیر نظر آیت العظمی مکارم شیرازی ح
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی