نشست علمی تخصصی تمدن وفقه حکومتی ...
156 بازدید
موضوع: فقه و اصول
مصاحبه کننده : دانشگاه آزاد- امام خمینی قم
نحوه تهیه : فردی

نشست تخصصی فقه حکومتی و تمدن نوین اسلامی به میزبانی واحد قم در تاریخ 19/دیماه/1396 با سخنرانی دکتر علی شیرخانی و حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی از ساعت 14 الی 16 در سالن همایش دانشکده علوم انسانی برگزار شد.